Det er en god idé at undersøge mulighederne for energioptimering af din bolig, hvis du gerne vil øge dine chancer for at få boligen solgt. På lang sigt er der nemlig rigtigt mange penge at spare ved at bo i en energioptimeret bolig, da du både forbedrer boligen og minimerer forbruget på én og samme tid.

Hvorfor energioptimere din bolig?

Der er mange gode grunde til, at det er en god idé at energioptimere din bolig. Ved at nedsætte dit forbrug ved hjælp af energioptimering gør du noget godt for miljøet, men du øger også dine chancer for at få boligen solgt ved eksempelvis selvsalg. Der er findes flere tiltag du kan tage i brug for at energioptimere din bolig og dermed minimere udgifterne til forbrug.

Skift de gamle vinduer ud

Et af de første tiltag, du kan gøre for at energioptimere din bolig, er at undersøge mulighederne for udskiftning af de eksisterende vinduer med lavenergivinduer. I mange ældre boliger er vinduerne slidte og utætte, hvilket medfører et stort energitab for boligen. Med en udskiftning til nye lavenergivinduer kan du derfor nemt lette varmeregningen og energioptimere boligen, hvilket øger dine chancer for salg.

Efterisoler din bolig

Det er en god idé at undersøge mulighederne for efterisolering af din bolig. Rigtigt meget af varmen i gamle boliger ender nemlig med at ryge ud gennem ydervæggene. Ved at efterisolere boligen minimerer du tabet af varme og sparer dermed en masse penge på varmeregningen. Du kan både få efterisoleret dine gulve, lofte og vægge, alt efter hvordan din bolig er bygget.

Skift dine gamle lyskilder ud med LED

Det kan også betale sig at udskifte de gamle lyskilder med en mere energibesparende løsning. Ved at skifte dine gamle lyskilder i boligen ud med LED, kan du nemt og effektivt nedsætte elforbruget i boligen og på den måde minimere regningen. LED-pærer har desuden, udover et lavt energiforbrug, en meget længere levetid end almindelige pærer.

Skift din gamle varmekilde ud med en ny

Du bør også undersøge muligheden for at skifte din gamle varmekilde ud med en ny og forbedret løsning, der minimerer forbruget. Er din bolig f.eks. indrettet med et oliefyr, så kan det virkelig betale sig at kigge efter en anden løsning. Hvis du bor i et område med mulighed for at koble sig på fjernvarme, vil dette klart være den bedste løsning.