Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få tilskud til at energirenovere dit hus, er der god grund til at undersøge sagen. De fleste energirenoveringer, der gør, at din bolig udleder mindre CO2, gør, at du kan få tilskud.

Når du skal renovere din bolig, er det væsentligt at overveje, om renoveringen sikrer, at din bolig kommer til at udlede mindre CO2, end den gør på nuværende tidspunkt. Hvis det er tilfældet, kan du opnå et tilskud, som gør, at projektet kan gennemføres langt billigere.

Det er ikke alle, der ved det, men det er muligt at få tilskud til en del af udgiften i forbindelse med energioptimering af boligen. Det skyldes, at mange energiselskaber opkøber energibesparelser, hvorfor du kan få tilskud, hvis du eksempelvis udskifter din varmekilde eller efterisolerer boligen.

Nye energitilskud ser dagens lys i 2021

I løbet af 2021 kommer der en ny offentlig tilskudspulje, som har til formål at give tilskud til enfamiliehuse og etageejendomme, der står overfor energioptimering og energieffektivisering.

Det er Energistyrelsen, der kommer til at forvalte puljen, men det vides endnu ikke, hvordan pengene bliver fordelt. Den hidtidige pulje udløb i 2020, og den nye pulje kommer til at dække årene fra 2021 til 2024.

De nærmere satser er endnu ikke offentliggjort, men du kan altid søge rådgivning og vejledning hos din lokale kommune, som kan sætte dig ind i de regler, der gælder på nuværende tidspunkt, så der ikke er noget du er i tvivl om.

Hvad kan jeg søge tilskud til?

I 2021 har du mulighed for at søge tilskud til en lang række energioptimeringer, der vil gøre, at din bopæl kommer til at udlede mindre CO2. Herunder følger en liste over de konkrete tiltag, du kan søge energitilskud til.

Dette kan du søge tilskud til:

  • Energimærkning af bygningen for private ejere.
  • Energiforbedringer, der vedrører isolering af bygningens vægge – dog ikke hulmure.
  • Efterisolering af tage og lofter.
  • Isolering af ydervægsfundament og terrændæk.
  • Energioptimeringer af bygningens forsyning – herunder eksempelvis udskiftning til varmepumpe.
  • Energioptimeringer, der relaterer sig til bygningens drift – herunder ventilation og varmegenindvinding.

En stor del af den bekendtgørelse, der beskriver energitilskuddet i 2021, omhandler, at tilskuddet udelukkende gives, hvis der foreligger en energimærkning på bygningen. Denne skal være udarbejdet på grundlag af en bygningsgennemgang, og den må senest være udført fra 1. oktober 2012, før den er gældende.